Rehberlik

REHBERLİK

 

Standart rehberlik hizmetleri tüm ebeveynlerin aşina olduğu bir mekanizmadır. Çocuklarımızın çalışma süreçlerinin takipleri, ölçme-değerlendirme ve bunların yanında ferdi sorunlarıyla teknik açıdan ilgilenen rehberlik birimi PUSULAM bünyesinde farklı bir boyut kazanacaktır. Doç. Dr. Güney ÇEĞİN’in eğitim danışmanlığı önderliğinde her öğrencinin mesleki formasyonlarının belirlenmesine, psiko-sosyal motiv durumlarının sıhhatli bir rota izlemesine, ebeveynlerle olan ilişkilerin uyumlu olmasına ve özellikle kaygı kontrolünden tutun sınav tekniklerine değin pek çok konuda güçlü bir duruma yönlendirilmesinde Rehberlik biriminin katkısı büyük olacaktır.