Kurumsal

2015 yılında Denizli’de faaliyete başlamış olup kısa sürede iki şubede özel öğretim kursları ve yeni faaliyete giren kolejiyle eğitime hizmette emin adımlarla ilerlemektedir.
Kısa sürede köklü bir eğitim kurumu olmaya aday olan Pusulam ’da eğitim -öğretim faaliyeti, bireysel kapasite ile toplumsal yetiler arasındaki noktada yapılanmakta olup öğrencilerimize en ideal programı sunmaya hazırdır.

 

Pusulam Eğitim Kurumları dinamik ve tecrübeli kadrosuyla Denizli özelinde zirveye oynamaya aday bir kurumdur. Bunun belli başlı nedenleri var. İlk olarak kurum yöneticileri, öğrencilerin sadece pedagojik gelişimine odaklanan ve çoğu kurumda “müşteri ilişkisi”ne indirgenmiş tarzı ortadan kaldıran bir eğitim stili geliştirme düşüncesindedir. Söz konusu stilin temel parametreleri öğrencinin kişisel gelişimini merkeze alan, mesleki yatkınlıklarının belirlenmesini öncelikli sayan ve herşeyden önemlisi bireylerin etik repertuarlarının gelişimini önceleyen bir muhteva barındırmaktadır. İkincisi ise kolejlerin bariz noksanlıklarından biriyle alakalıdır: akademik incelik ve standardizasyon.Özellikle Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerden de lojistik destek almaktadır.


Pusulam, öğrencileri üniversiteye aşina kılabilecek bir zemine sahiptir. Bununla bağlantılı olarak rehberlik servisinin profesyonel bir kadroyla donanmış olması ise başlı başına bir yenilik sayılabilir. Öğrencilerin psiko-sosyal motivasyonunu sağlamada, ebeveynleriyle olan ilişkilerini sıhhatli bir konuma ulaştırmada, kavrayış ve idrak kapasitelerini azami seviyeye çıkarmada vb daha pek çok konuda Rehberlik, Pusulam'ın eğitim anlayışının merkezindedir.

 

Tüm bu çerçeveye asıl ilave edilecek olan yenilik ise Pusulam’ın iddialı bir eğitim paradigmasını öğrencilere sunmasıdır. Öğrencilerin gelişimine ket vuran tüm teknolojik ayartıcılara karşı kurum içinde sağlanan disiplinden tutun öğrencilerin tek tip bir yayınevi programına sıkışıp kalmamasını sağlayacak esneklik Pusulam’ın niteliklerindendir. Mekanının konforlu ve verimliliği maksimize eden arka planı da kurumun asli özelliklerindendir. Nietzsche'nin deyişiyle “Kim gerçekten iyi bir öğretmense öğrencileriyle ilgili herşeyi ciddiye alır ama herşeyden önce kendini”. Pusulam,başarının, tesadüf olmadığını idrak etmiş bir kurum olarak herdaim hizmetinizde olacaktır.