PUSULAM ANADOLU LİSESİ AÇILDI

PUSULAM
Pusulam Eğitim Kurumları dinamik ve tecrübeli kadrosuyla Denizli özelinde zirveye oynamaya aday. Bunun belli başlı nedenleri var. İlk olarak kurum yöneticileri, öğrencilerin sadece pedagojik gelişimine odaklanan ve çoğu kurumda “müşteri ilişkisi”ne indirgenmiş tarzı ortadan kaldıran bir eğitim stili geliştirme düşüncesinde. Söz konusu stilin temel parametreleri öğrencinin kişisel gelişimini merkeze alan, mesleki yatkınlıklarının belirlenmesini öncelikli sayan ve herşeyden önemlisi bireylerin etik repertuarlarının gelişimini önceleyen bir muhteva barındırmakta. İkincisi ise kolejlerin bariz noksanlıklarından biriyle alakalı: akademik incelik ve standardizasyon. Özellikle Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki akademisyenlerden de lojistik destek alan Pusulam, öğrencileri üniversiteye aşina kılabilecek bir zemine sahip. Bununla bağlantılı olarak rehberlik servisinin profesyonel bir kadroyla donanmış olması ise başlı başına bir yenilik. Öğrencilerin psiko-sosyal motivasyonunu sağlamada, ebeveynleriyle olan ilişkilerini sıhhatli bir konuma ulaştırmada, kavrayış ve idrak kapasitelerini azami seviyeye çıkarmada vb daha pek çok konuda Rehberlik ön planda.
Tüm bu çerçeveye asıl ilave edilecek olan yenilik ise Pusulam’ın iddialı bir eğitim paradigmasını öğrencilere sunması olabilir. Öğrencilerin gelişimine ket vuran tüm teknolojik ayartıcılara karşı kurum içinde sağlanan disiplinden tutun öğrencilerin tek tip bir yayınevi programına sıkışıp kalmamasını sağlayacak esneklik Pusulam’ın niteliklerinden. Mekanının konforlu ve verimliliği maksimize eden arka planı ise herkesin dikkat ettiği özellikler. Kurumun kurucularından Serkan Deniz’in Alman filozof Nietzsche’den bize aktardığı şu söz ise kadronun eğitim perspektifini son derece açık ediyor: “Kim gerçekten iyi bir öğretmense öğrencileriyle ilgili herşeyi ciddiye alır ama herşeyden önce kendini”

Pusulam Koleji 1. Mezuniyet Töreni

İncele

PUSULAM FEN LİSESİ AÇILDI

İncele

PUSULAM ANADOLU LİSESİ AÇILDI

İncele

SAYIN VALİMİZE ZİYARET

İncele

Pusulam Anadolu Lisesi -2

İncele

Pusulam Fen Lisesi -1

İncele